certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

vitajte

Certing je skúsená konzultačná spoločnosť v segmente informačných technológií, optimalizácie podnikových, samosprávných a organizačných štruktúr, procesov a budovaní systémov manažérstva, ktorá v rámci partnerstva pomáha zákazníkovi plniť a dosahovať stanovené ciele vo svojom podnikaní pomocou optimalizácie vnútorných zdrojov a informačných technológií. Na základe presného definovania potrieb a určenia výsledkov jednotlivých cieľov a úloh nastavíme projekty tak, aby s pomocou IT nástrojov zákazník dostal vždy to, čo očakáva a potrebuje. Úsporu v nákladoch, optimalizáciu v procesoch, zrýchlenie a zefektívnenie v pracovných tokoch, nástroje pre priebežný benchmarking projektov a činnosti, presné manažérske prehľady a štatistiky a ďalšie možnosti pre odstránenie nežiaducich excesov a pre nápravu stavu. V spoločných projektoch firmy Certing a našich zákazníkov – partnerov je od začiatku jednotlivej realizácie zreteľné, že investované prostriedky a spoločný projektový potenciál prinesú zákazníkom požadované a očakávané výhody..

Špeciálnou časťou nášho profesionálneho záujmu je zavádzanie systémov riadenia kvality pre organizácie a informatizácia samospráv či už miestnych alebo regionálnych. Práve samospráva je najbližšie občanovi a ona vytvára kvalitu života svojich občanov a aj to je dôvod, pre ktorý by sa týmto smerommal uberať aj záujem zodpovedných osôb.

    Tu sme už nevedeli, čo máme napísať a preto sme sem dali túto vetu, ktorá iba natiahne text na dlhší. Takto aspoň vidíte, že aj pri vážnych veciach máme zmysel pre humor a veci berieme s optimizmom :).

Ing. Ľudovít Miklánek
    Špecialista na procesné riadenie, optimalizcáxiu organizácií a systémy manažérstva kvality zo sféry súkromnej ale aj sféry verejnej.

    Ako poslanec obeného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom má insiderský pohľad na fungovanie samospráv, špecifiká ich fungovania a smerovanie ich ďalšieho vývoja. DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright