certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

informácie o autorských právach


Informácie o autorských právach

Copyright © 2008 Certing. Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky

Označenie Certing, ako aj označenia produktov a služieb uvádzané v jednotlivých dokumentoch sú ochrannými známkami skupiny spoločností Certing alebo jej dcérskych alebo sesterských spoločností. Označenia produktov, služieb a spoločností spomenuté v jednotlivých dokumentoch môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Obchodné informácie

Povinnosti skupiny spoločností Certing v súvislosti s jej produktami a službami sa riadia výlučne zmluvami, na základe ktorých sa poskytujú. Úplné znenia všeobecných podmienok a taríf sú k dispozícií v jej dcérskych spoločnostiach, na webových stránkach, ako aj na predajných miestach spoločnosti Certing.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Certing a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov skupiny Certingu, ako aj aktivitách Certingu. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach skupiny spoločností Certing majú informatívny charakter. Certing nezodpovedá za presnosť informácií poskytnutých na týchto stránkach a použitie týchto informácií je na vlastné riziko príjemcu. Certing taktiež nezodpovedá za žiadne škody ani žiadne ujmy, ktoré by vznikli použitím týchto informácií. Dokumenty a súvisiaca grafika, publikované na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Certing môže tiež kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať zlepšenia alebo zmeny na uvedených informáciách.DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright