certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

ISO a manažment kvality samospráv

Fungovanie samospráv je riadené zákonom o obciach, no to stanovuje len vymedzenie úloh a právomocí, pričom spôsoby a metódy ich zabezpečenia sa v každom meste a v každej obci líšia. Každé mesto si samostanovuje svoju organizáciu, svoje orgány, spôsoby i metódy práce.  Hoci práca všetkých miest vyhovuje zákonu, zďaleka nie všetky mestá fungujú optimálne, teda pri minimalizácii svojich nákladov, pri maximalizácii úžitku zo samosprávnych služieb, pri maximalizácii otvorenosti a transparentnosti voči občanom, podnikateľom.Optimalizácia samosprávy je proces zlepšovania kvality procesov a služieb, ktoré samosprávne orgány poskytujú a zahŕňa všetky samosprávne procesy, vedenie mesta, jadrové činnosti, operatívne a podporné činnosti tak, aby v celku vytvorili jeden integrálny systém kvality služieb v podmienkach samosprávy. Môže ísť o formalizovaný systém kvality (ISO certifikácia) alebo o neformalizovaný systém kvality (ISO prakticky zavedené ale bez certifikácie).

ISO IWA 4:2005 je ISO štandard, ktorý poskytuje samosprávam smernice pre dobrovoľné zavedenie systému manažmentu kvality na báze ISO 9001:2000. Pre samosprávu je dôležité, aby poskytovala služby optimálne a voči občanovi otvorene, ústretovo a transparentne. ISO IWA 4:2005 práve nastavuje podmienky a procesy v samosprávnych orgánoch tak, aby sa tento cieľ dosiahol.

Informatizácia spoločnosti je pomerne nový pojem, ktorým sa rozumie aplikácia telekomunikačných a informačných prostriedkov na zabezpečenie optimálneho fungovania samospráv a verejnej správy všeobecne tak, aby sa naplnilo a zabezpečilo fungovanie vybudovaného systému kvality samospráv.

Autorizovaným aplikátorom ISO IWA 4:2005 v podmienkach samosprávy je aj spoločnosť Certnig, ktorá sa v tejto oblasti pohybuje a má dlhodobú skúsenosť. K nesporným výhodám možno pripočítať, že vedenie spoločnosti je v komunálnej politike a v samosprávne úspešne činné a zabezpečuje insiderský pohľad do problematiky.

International Organization for Standardization
    www.iso.org

Slovenský ústav technickej normalizácie
    www.sutn.orgDOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright

Mestá, kde aplikovali systém kvality ...

     mesto Martin 

     mesto Prievidza Stiahnite si naše informačné materiály...

     Koncepcia rozvoja IS/IT 

     Informatizácia 

  


Linky...

     www.sutn.sk