certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

legislatíva s Slovenskej republike

Aktuálna legislatíva pre oblasť informatizácie spoločnosti v gescii Ministerstva financií SR:

Ďalšie právne predpisy, týkajúce sa priamo informatizácie spoločnosti:

Aktuálne a doplňujúce informácie je možno nájsť na relevantných stránkach NBÚ, MDPT SR a MH SR.

Ostatné vybrané právne predpisy, ktoré sa týkajú informatizácie spoločnosti okrajovo (t.j. len v určitých častiach)

Aktuálne verzie právnych predpisov vrátane všetkých noviel odporúčame vyhľadať v systéme JASPI na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, kde je možné nájsť aj zlúčené (úplné) znenia a ďalšie doplňujúce informácie.


DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright

Stiahnite si naše informačné materiály...

     Koncepcia rozvoja IS/IT 

     Informatizácia 

 

 
Linky...

     www.sutn.sk