certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

Procesno-organizačná optimalizácia firmy

Fungovanie firiem je dané predovšetkým obchodným zákonom a zákonom o účtovníctve, tieto však ustanovujú len základné náležitosti fungovania a firma si tak tvorí vlastnú organizáciu a systém práce, vlastné postupy a procesy. Pre zabezpečenie efektívnej práce, dobrého riadenia a kontroly je vhodné zaviesť prístupy procesnej orientácie organizácie. Práve moderné telekomunikačné a výpočtové technológie môžu výraznou mierou pomôcť naplniť tento model.

Na začiatku každej firmy je totiž vždy strategické rozhodnutie vlasyníka: Chcem pôsobiť dlhodobo? Chcem byť seriźony partner? Chcem dosahovať maximálne zisky? Ak sú odpovede na predchádzajúce otázky „áno“, stávajú sa tieto cieľmi firmy. Cieľom a zmyslom každej firmy je dosahovať zisk a to sa – ak pominieme špekulatíne zámery – dá dosiahnuť jedine zameraním na klienta a jeho spokojnosť a teda dlhodobé budovanie kvality produktov a služieb. Zabezpečenie týchto cieľov už nie je ani tak konkurenčnou výhodou ako životnou nutnosťou. Zmyslom a účelom procesnej optimalizácie firmy je totiž také nastavenie organizácie práce a organizačnej štruktúry, zavedenie takých procesov a pracovných postupom, ktoré tieto firemné ciele zabezpečia. Informatizácia je realizáciou tohoto strategického rozhodnutia a zavedenie štandardov práce. Ide totiž o to robiť správne veci správne:


Optimalizácia firmy má totiž napĺňať princípy „dobrého riadenia“, ktoré je považované za: Riadenie založené na otvorenosti, zodpovednosti a efektívnosti firmy ako aj účasti klientov a partnerov na rozhodovacích procesoch. Správne riadenie má 5 základných rysov
 • otvorenosť
 • zapojenie klientov a partnerov do rozhodovania
 • zodpovednosť
 • efektívnosť
 • spojitosť stratégie a konkrétnych aktivítAutomatizácia a informatizácia
je záverečná fáza optimalizácie firmy, kedy sa na stanovený optimálny model fungovania spoločnosti „našijú“ technológie moderných výpočtových prostriedkov a zahŕňa firemnú sieť, firemné servery a portály a informačné systémy firmy (napr. SAP). Je stelesnením a naplnením optimálneho modelu fungovania a zamestnancovi pomáha prácu zvládať ľahšie, rýchlejšie, spolahlivejšie.

International Organization for Standardization
    www.iso.org

Slovenský ústav technickej normalizácie
    www.sutn.orgDOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright

Stiahnite si naše informačné materiály...

     Optimalizácia firmy 

  

Linky...

     www.sutn.sk