Certifikát uhlíkovej stopy

Certing_certifikat-uhlikovej-stopy

Výpočet uhlíkovej stopy spoločnosti alebo produktu, verifikácia uhlíkovej stopy, EPD certifikát, LCA analýza, ESG reporting či GHG protokol sú výrazy, ktoré sa v praxi začínajú čoraz viac objavovať.

Cieľom je sledovať klimatický vplyv, ktorý umožňuje efektívne identifikovať a riešiť oblasti, kde je možné zlepšiť udržateľnosť firmy a tak prispievať k globálnemu úsiliu o zmierňovanie zmien klímy. Naši kvalifikovaní konzultanti vám pripravia projekt na mieru.

Čo je GHG Protokol?
GHG Protokol je medzinárodný štandard pre meranie a správu emisií skleníkových plynov (GHG) v podnikateľskej sfére. Tento štandard umožňuje firmám presne a komplexne zhodnotiť ich emisie a stanoviť ciele na ich zníženie.

Ponúkame vám: 

Komplexné služby v oblasti výpočtu a kalkulácie uhlíkovej stopy pre vašu firmu v súlade s medzinárodnými štandardmi na stanovenie emisií – GHG protokol, ISO 14064 a ISO 14067. Pripravíme pre vás reporty, ktoré môžete predkladať verejnosti, investorom, zákazníkom či regulačným orgánom.

Výstupom je certifikát uhlíkovej stopy (Carbon footprint certificate) a report uhlíkovej stopy vrátane rozdelenia emisií do 3 kategórií:

  • Scope 1 – priame emisie
  • Scope 2 – nepriame emisie
  • Scope 3 – ostatné nepriame emisie

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes.

Chcete získať certifikát uhlíkovej stopy?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenia.

    Nezáväzne mám záujem o: