ISO 50001

Certing_ISO_50001

ISO 50001 (EnMS) je medzinárodný štandard pre energetický manažment, ktorý poskytuje organizáciám rámec na efektívne riadenie svojej spotreby energie. Cieľom je dosiahnuť zvýšenú energetickú efektívnosť, znížiť náklady na energiu a minimalizovať environmentálny vplyv.

Implementácia normy ISO 50001 umožňuje organizáciám identifikovať energetické riziká a príležitosti na zlepšenie. Proces zahŕňa stanovenie energetických cieľov, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti, čo vedie k trvalému zlepšovaniu systému energetického manažmentu.

Získanie certifikátu ISO 50001 potvrdzuje, že organizácia efektívne riadi svoje energetické zdroje a zaviedla opatrenia na udržateľné využívanie energie. Týmto spôsobom môže organizácia demonštrovať svoje záväzky k ochrane životného prostredia, znižovaniu emisií a dosahovaniu ekonomickej úspory.

Získanie certifikátu ISO 50001 taktiež umožňuje:

S nami získate certifikát ISO 50001:2018 odborne a bez zbytočného stresu.

Ponúkame vám:

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára na našej stránke a dozviete sa viac o tom, ako vám môžeme pomôcť optimalizovať spotrebu energie vo vašom podniku a získať certifikát ISO 50001.

Zaujíma vás ISO certifikácia?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenie.

    Nezáväzne mám záujem o: