ISO 22301

Certifikát ISO 22301

ISO 22301 (BCMS) je medzinárodná norma pre systém manažérstva kontinuity podnikania. Je to popredný štandard navrhnutý tak, aby organizácie mohli efektívne plánovať, implementovať a zvládať opatrenia na minimalizáciu vplyvov mimoriadnych udalostí a zaistiť rýchle zotavenie v prípade ich výskytu.

Implementácia ISO 22301 vám umožní identifikovať a riešiť riziká spojené s prerušením činnosti, minimalizovať dobu nedostupnosti služieb a zaistiť plynulosť podnikania. Certifikácia podľa ISO 22301 je dôkazom vášho záväzku k ochrane vášho podnikania pred mimoriadnymi udalosťami a zaistenia jeho kontinuity.

Získanie certifikátu ISO 22301 taktiež umožňuje:

S nami je certifikácia ISO 22301:2019 odborná, rýchla a jednoduchá.

Ponúkame vám:

Spoločne môžeme zvýšiť odolnosť vašej organizácie voči mimoriadnym udalostiam a zaistiť, že vaše podnikanie bude pokračovať aj v neistých časoch.

Zaujíma vás ISO certifikácia?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenia.

    Nezáväzne mám záujem o: