ISO 27001

Certifikát ISO 27001

ISO/IEC 27001:2022 (ISMS) je medzinárodná norma pre riadenie informačnej bezpečnosti. Je to popredný štandard navrhnutý tak, aby organizácie mohli efektívne identifikovať, hodnotiť a riadiť riziká spojené s ochranou informácií.

Implementácia ISO/IEC 27001 vám umožní zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií, minimalizovať riziká spojené s ich stratou či zneužitím a zvýšiť dôveru u zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších zainteresovaných strán. Certifikácia podľa ISO/IEC 27001 je dôkazom vášho záväzku k ochrane informácií a môže posilniť vašu povesť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Zmena: Vyšla nová verzia normy ISO/IEC 27001. Stará norma z roku 2013 bude musieť byť postupne nahradená novou verziou z roku 2022. V rámci najnovšej aktualizácie boli do štandardu implementované nové požiadavky. 

Pomôžeme vám s prechodom na nový štandard ISO/IEC 27001:2022.

Získanie certifikátu ISO/IEC 27001 taktiež umožňuje:

S nami získate akreditovaný certifikát ISO/IEC 27001:2022 odborne, s pridanou hodnotou trvalého zlepšovania.

Ponúkame vám:.

Pre bližšie informácie a cenovú ponuku nás kontaktujte vyplnením krátkeho formuláru nižšie. Radi pomôžeme.

Zaujíma vás ISO certifikácia?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenia.

    Nezáväzne mám záujem o: