Výpočet uhlíkovej stopy produktu (LCA)

Uhlíková stopa produktu je celkové množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2)
a iných skleníkových plynov, ktoré sú produkované počas celého životného cyklu produktu.

Tento životný cyklus zahŕňa všetky fázy, od získavania surovín, cez výrobu
a distribúciu, až po používanie a konečnú likvidáciu produktu.

Fázy životného cyklu produktu:

Vstupný materiál

Emisie z výroby/ťažby materiálov a surovín potrebných na výrobu produktu.

Transport

Doprava materiálov a surovín do výrobných závodov.

Výroba

Procesy a energie potrebné na premenenie surovín na konečný produkt.

Distribúcia

Preprava hotového produktu k predajcom alebo priamo k zákazníkom.

Používanie

Emisie vznikajúce počas používania produktu zákazníkmi.

Likvidácia

Procesy spojené s recykláciou alebo likvidáciou produktu po skončení jeho životnosti.

Fáza životného cyklu produktu sa podľa zvoleného prístupu delí na:

Od kolísky po bránu

Cradle to gate

Cradle to gate

 1. Vstupný materiál
 2. Transport
 3. Výroba

Od kolísky po hrob

Cradle to grave

Cradle to grave

 1. Vstupný materiál
 2. Transport
 3. Výroba
 4. Distribúcia
 5. Používanie
 6. Likvidácia

Pomôžeme vám zvoliť správny prístup a vypočítať uhlíkovú stopu produktu bez zbytočného stresu.

V dnešnom svete je udržateľnosť a environmentálna zodpovednosť viac ako len trend – je to nevyhnutnosť. Poznať uhlíkovú stopu vášho produktu vám umožňuje:

 • Zlepšiť environmentálnu výkonnosť: Identifikovať oblasti, kde môžete znížiť emisie CO2 .

 • Získať konkurenčnú výhodu: Ukázať zákazníkom a obchodným partnerom, že vám záleží na životnom prostredí.

 • Splniť regulačné požiadavky: Dodržiavať narastajúce legislatívne požiadavky týkajúce sa emisií skleníkových plynov.

Ako to funguje?

Naša služba výpočtu uhlíkovej stopy produktu zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Zber dát: Zisk potrebných údajov o vašom produkte, vrátane výrobných procesov, materiálov a dodávateľského reťazca.
 2. Výpočet: Využívame pokročilé metódy a štandardizované nástroje na presný výpočet emisií CO2 .
 3. Reportovanie: Poskytneme vám detailný report, ktorý obsahuje celkovú uhlíkovú stopu vášho produktu a odporúčania na jej zníženie.
Naše výhody
 • Presnosť a spoľahlivosť: Naše výpočty sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a medzinárodných štandardoch.

 • Individuálny prístup: Každý produkt je jedinečný, preto prispôsobujeme naše služby vašim špecifickým potrebám.

 • Komplexnosť: Poskytujeme nielen výpočet, ale aj konkrétne odporúčania na zlepšenie a optimalizáciu.

Pre bezplatnú konzultáciu vyplňte nižšie uvedený formulár a my sa vám ozveme.

Máte záujem o výpočet uhlíkovej stopy produktu ?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenie.

  Nezáväzne mám záujem o: