GDPR

GDPR, alebo Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, je európska legislatíva zavádzajúca
prísne pravidlá pre ochranu osobných údajov. Toto nariadenie je zamerané na ochranu súkromia a zabezpečenie správneho spracovania a ochrany osobných údajov. Ochrana osobných údajov je ustanovená aj v Zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Naša spoločnosť je expertom pre implementáciu GDPR. S naším tímom skúsených odborníkov v oblasti ochrany osobných údajov Vám poskytneme komplexné poradenstvo a podporu pri zavádzaní opatrení pre súlad s GDPR, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám vašej organizácie.

Implementácia GDPR vám pomôže minimalizovať riziká porušenia predpisov, pokuty za nedodržanie a straty dôvery zákazníkov. Splnenie požiadaviek GDPR je tiež dôkazom vášho záväzku k ochrane osobných údajov a zvyšuje vašu reputáciu ako spoľahlivého správcu informácií.

GDPR povinnosti môžete zabezpečiť aj v rámci zavedenia ISO/IEC 27001:2022 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS).

Ponúkame vám:

Spoločne môžeme zaistiť, že vaša organizácia bude plne rešpektovať práva a súkromie osôb a dodržiavať pravidlá pre ochranu osobných údajov stanovené v GDPR.

Potrebujete spracovať GDPR?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenia.

    Nezáväzne mám záujem o: