ISO poradenstvo

Medzinárodné štandardy ako ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a mnohé ďalšie sú kľúčové pre zabezpečenie kvality, bezpečnosti a udržateľnosti vo vašej firme. Avšak, ich implementácia môže byť náročná a komplexná. Tu vstupuje do hry naša spoločnosť – s bohatými skúsenosťami a odborným know-how v oblasti implementácie a certifikácie ISO štandardov.

Ponúkame:

 • ISO 9001 – Systém manažérstva kvality

 • ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva

 • ISO 45001 – Systém manažérstva BOZP

 • ISO 27001 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

 • ISO 37001 – Systém manažérstva proti korupcii

 • ISO 22301 – Systém manažérstva kontinuity podnikania

 • ISO 50001 – Systém energetického manažérstva

 • ISO 28000 – Systém manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca

 • ISO 13485 – Systém manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky

 • EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Poradenstvo pri implementácii ISO štandardov: Pomáhame našim klientom pochopiť požiadavky jednotlivých ISO štandardov a navrhneme prispôsobený plán implementácie, ktorý zodpovedá ich možnostiam a cieľom.

Dokumentácia: Vypracujeme vám dokumentáciu ISO, vyškolíme personál. Inými slovami, zabezpečíme, aby vaša firma bola pripravená na úspešnú certifikáciu.

Interný audit: Realizujeme interné audity a preskúmania, aby sme zabezpečili súlad s požiadavkami ISO štandardov a identifikovali nezhody a príležitosti na zlepšenie vo všetkých procesoch.

Aktualizácia a udržiavanie: Informujeme našich klientov o najnovších vývojoch v oblasti ISO
štandardov a legislatívy a pomáhame im udržiavať systémy manažmentu na najvyššej úrovni.

Máte záujem o certifikáciu ?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenie.

  Nezáväzne mám záujem o: