ISO 45001

Certifikát ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 (predtým OHSAS 18001) je medzinárodná norma pre systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to moderný štandard navrhnutý tak, aby organizácie mohli účinne identifikovať, hodnotiť a riadiť riziká spojené s pracovným prostredím.

Implementácia ISO 45001 umožňuje znížiť riziká pracovných úrazov a chorôb spojených s pracovným prostredím, zvýšiť povedomie pracovníkov a tiež dodržiavať platné právne predpisy a zákony týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Certifikácia podľa ISO 45001 je dôkazom vášho záväzku k bezpečnosti a ochrane zdravia vašich pracovníkov, čo môže posilniť vašu povesť v očiach zákazníkov, dodávateľov, pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Získanie certifikátu ISO 45001 taktiež umožňuje:

Pomôžeme vám pri implementácii a certifikácii ISO 45001. S nami je certifikácia ISO 45001 rýchla, odborná a jednoduchá.

Ponúkame vám:

Spoločne môžeme posilniť kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci vašej organizácie a dosiahnuť vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zaujíma vás ISO certifikácia?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenia.

    Nezáväzne mám záujem o: