Schéma EMAS

Schéma EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je európsky dobrovoľný systém navrhnutý na podporu organizácií v oblasti environmentálneho riadenia a auditu. Jeho cieľom je poskytnúť rámec pre organizácie, ktoré sa zaväzujú k vylepšovaniu svojho environmentálneho výkonu.

Spoločnosti sú v rámci schémy EMAS povinné zverejniť svoje environmentálne vyhlásenie, ktoré obsahuje najmä politiku spoločnosti, environmentálne indikátory, environmentálne aspekty a ciele pre zlepšovanie.

Získanie zápisu do registra EMAS taktiež umožňuje:

Ako to funguje?
Prvým krokom je zavedenie systému a certifikácia ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva. V druhom kroku je potrebné vypracovať environmentálne vyhlásenie. Environmentálny overovateľ následne vykoná environmentálne overovanie v spoločnosti (audit), pričom preveruje najmä environmentálne indikátory obsiahnuté v environmentálnom vyhlásení. Nakoniec môžete podať žiadosť o registráciu v registri EMAS, kde sa prikladá:

  1. Validované environmentálne vyhlásenie organizácie
  2. Environmentálne vyhlásenie o overovaní a validácii (certifikát)
  3. Formulár “Informačné požiadavky na registráciu”
  4. Potvrdenie o úhrade príslušných registračných poplatkov

Prevedieme vás celým procesom EMAS bez zbytočného stresu.

Ponúkame vám:

Chcete získať zápis do registra EMAS?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenie.

    Nezáväzne mám záujem o: