ISO 37001

Certifikát ISO 37001

ISO 37001 – Systém manažérstva proti korupcii (ABMS)

ISO 37001 je medzinárodná norma pre systém manažérstva proti úplatkárstvu. Je to štandard navrhnutý tak, aby organizácie mohli efektívnejšie identifikovať, hodnotiť a riadiť riziká spojené s korupciou a podplácaním.

Implementácia ISO 37001 vám pomôže znížiť riziko korupcie, posilniť transparentnosť a integritu vašej organizácie a zvýšiť dôveru u zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších zainteresovaných strán. Certifikácia podľa ISO 37001 je dôkazom vášho záväzku k etickému správaniu a riadeniu rizík spojených s korupciou.

Slovenské stanice technickej kontroly STK, stanice emisnej kontroly EK a kontroly originality KO sú povinné držať akreditované certifikáty ISO 37001. 

Získanie certifikátu ISO 37001 taktiež umožňuje:

Zabezpečíme vám akreditované certifikáty ISO 37001 rýchlo a spoľahlivo.

Ponúkame vám:

Zaujíma vás ISO certifikácia?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenia.

    Nezáväzne mám záujem o: