Environmentálne hospodárstvo pre firmy

Pomôžeme vám so zákonnými povinnosťami komplexne – odpady – voda – ovzdušie

Nechajte vedenie vašej environmentálnej agendy na nás.

S nami sa pokút báť nemusíte. S nami je environmentálne hospodárstvo bez zbytočného stresu a starostí

Zabezpečíme vám:

 • Vstupný audit

 • Spracovanie a vedenie evidenčných listov odpadov

 • Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 • Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov

 • Vypracovanie žiadostí – odpady, voda, ovzdušie

 • Vypracovanie dokumentov – havarijný plán, opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, prevádzkové poriadky a iné

 • Vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov

 • Poradenstvo v oblasti obalov/neobalov

 • Optimalizáciu odberateľov odpadu (nákladov za odvoz odpadu)

 • Správne zhromažďovanie odpadov, optimalizácia nádob a kontajnerov na zhromažďovanie odpadov

 • Školenie – právne predpisy v odpadovom hospodárstve

 • Upozorňovanie na zmeny legislatívy v odpadovom hospodárstve

 • V prípade záujmu audit a certifikáciu ISO 14001, ISO 50001 EMAS

 • V prípade záujmu výpočet uhlíkovej stopy firmy

Máte záujem o environmentálne hospodárstvo pre firmy?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenie.

  Nezáväzne mám záujem o: