ISO 9001

Certifikát ISO 9001

Certifikácia ISO 9001:2015 – Systém manažérstva kvality (QMS) 

ISO 9001 je medzinárodná norma pre systém riadenia kvality. Je to najrozšírenejší štandard pre riadenie kvality vo svete a slúži ako základný rámec pre organizácie, ktoré si želajú dosiahnuť vynikajúce výsledky a zlepšovať svoje procesy.

Výhody certifikácie ISO 9001 sú mnohostranné. Pomáha organizáciám zlepšiť procesy, minimalizovať riziká, zvyšovať spokojnosť zákazníkov a dosahovať väčšiu efektivitu a produktivitu. Certifikácia podľa ISO 9001 je tiež dôkazom dosiahnutia vysokých štandardov kvality a prináša konkurenčnú výhodu na trhu.

S nami získate certifikát ISO 9001:2015 odborne a rýchlo

Získanie certifikátu ISO 9001 taktiež umožňuje:

Certifikáciu ISO 9001 je možné kombinovať aj s inými normami a štandardmi, so zvýhodnenou cenou (napr. ISO 14001ISO 45001ISO/IEC 27001 a pod.).

Ponúkame vám:

Spoločne môžeme vybudovať pevný základ pre dlhodobý úspech vašej organizácie.
Vyplňte nasledovný krátky dotazník a my sa vám obratom ozveme.

Zaujíma vás ISO certifikácia?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenia

    Nezáväzne mám záujem o: